PRAVIDLA PRO PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTI VINOŘ 2014.docx (13,1 kB)

PRAVIDLA PRO DĚTI, aby se nám dobře cvičilo, abychom udělaly na hodině co největší kus práce a mohly se z ní poté radovat:

  1. Na hodiny chodím včas a plně vybavena – ručníček, pití, boty
  2. Když mluví Lucka, nikdo ji neskáče do řeči, ani se nevybavuje, ale poslouchá (to platí i o dětech, pokud mluví jeden, ostatní poslouchají a neskáčou do řeči, ani se nevybavují)
  3. Pokud chci něco sdělit nebo se zeptat, přihlásím se a vyčkám, než mi dá Lucka slovo (pokud mi slovo nedá, má pro to důvod)
  4. Náplň hodiny plním dle instrukcí Lucky (nejdu si uprostřed cvičení sednout, nedělám něco jiného)
  5. Pokud potřebuji na toaletu, potřebuji napít nebo si krátce odpočinout, oznámím to Lucce
  6. Neptám se na věci, které jsou na internetu a poslány rodičům emailem (zdržuje to a ubírá to Lucce energii neustálým vysvětlováním něčeho, co již bylo napsáno a informováno – tímto prosím rodiče o čtení emailů, případně webových stránek)

V případě, že dodržuji všech 6 pravidel, dostanu na konci hodiny razítko do svého notýsku. Za 11 razítek dostanu dáreček.  Další extra razítko získám za účast na vystoupeních.