!21denní výzva s Luckou aneb buďme fit do konce měsíce!

04.01.2014 18:38

2 1 D E N Í  V Ý Z V A  S  L U C K O U  A N E B  B U Ď M E  Š T Í H L É, 

Z D R A V É,  K R Á S N É,  R A D O S T N É  A  F I T  D O  K O N C E  M Ě S Í C E!

 

JDEŠ DO TOHO? JÁ ANO! TĚŠÍM SE, ŽE DO TOHO PŮJDEME SPOLEČNĚ!

TĚŠÍM SE NA TEN POSTUP! TĚŠÍM SE NA VÝSLEDKY A TEN DOBRÝ POCIT!

 

Každé ráno po probuzení vypij nalačno sklenici vody s citronem. Kdo zná základní pozdrav slunci, udělá si 3x pozdrav slunci – známe z hodin. Kdo nezná, protáhne se J Ke každému jídlu přidej více zeleniny, chuť na sladké nahrazuj ovocem. Po 19:00 jez pouze zeleninu.

 

Po 6.1. - ZUMBA s Luckou v Radonicích 18:45 – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Út 7.1. – svižná procházka 15 min. (kdykoliv), 20 klasických sedů lehů na přímé břišní svalstvo – známe z hodin, 20 cviků na prsní svaly – známe z hodin, 15 cviků na pánevní dno – známe z hodin

St 8.1. – ZUMBA s Luckou ve Vinoři 18:45 – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Čt 9.1. – ZUMBA s Luckou v Radonicích 19:00 - 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Pá 10.1. – svižná procházka 15 min., 20 sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 20x prsní svaly, 15x pánevní dno

So 11.1. – 2x svižná procházka 15 min., 40 sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 15 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 15 na levou stranu, 20 cviků na prsní svaly, 20 cviků na pánevní dno

Ne 12.1. – odpočinek

Po 13.1. - ZUMBA s Luckou v Radonicích – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Út 14.1. – svižná procházka 15 min., 40 klasických sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 20 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 20 na levou stranu, 30 cviků na prsní svaly, 20 cviků na pánevní dno

St 15.1. – ZUMBA s Luckou ve Vinoři – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Čt 16.1. – ZUMBA s Luckou v Radonicích – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Pá 17.1. – svižná procházka 15 min., 40 klasických sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 20 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 20 na levou stranu, 30 cviků na prsní svaly, 20 cviků na pánevní dno

So 18.1. – ZUMBA PARTY PRO DLOUHOU CESTU ve Vinoři 15-18:00 - 150 min. ZUMBY

Ne 19.1. – odpočinek

Po 20.1. - ZUMBA s Luckou v Radonicích – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Út 21.1. – svižná procházka 15 min., 50 klasických sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 25 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 25 na levou stranu, 35 cviků na prsní svaly, 25 cviků na pánevní dno

St 22.1. – ZUMBA s Luckou ve Vinoři – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Čt 23.1. – ZUMBA s Luckou v Radonicích – 40 min. zumby, 20 min. posilování a protažení, závěrečná relaxace

Pá 24.1. – svižná procházka 15 min., 50 klasických sedů lehů na přímé břišní svalstvo, 25 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 25 na levou stranu, 35 cviků na prsní svaly, 25 cviků na pánevní dno

So 25.1. – 2x svižná procházka 15 min., 50 sedů lehů na přímé břišní svalstvo – známe z hodin, 25 sedů lehů na šikmé břišní svalstvo na pravou stranu a 25 na levou stranu, 35 cviků na prsní svaly, 25 cviků na pánevní dno

Ne 26.1. – odpočinek

Pozn. Čtvrteční hodiny se budou konat pouze v případě min. 12 přihlášených cvičenek. Pokud hodina odpadne, zařaďte v tento den „sobotní výzvu“. O čtvrtečních hodinách budu vždy informovat ve čtvrtek kolem 12 hod. na www.

 

A POZOR! KROMĚ DOBRÉHO POCITU, PEVNĚJŠÍHO, ŠTÍHLEJŠÍHO A OHEBNĚJŠÍHO TĚLA ZÍSKÁVÁŠ:

 

1. Po celý únor jakoukoliv hodinu Zumby ZA POLOVIČNÍ CENU -  Pokud se ve výše uvedeném období zúčastníš min. 7 zumba hodin a 1 zumba party

2. 1 hodinu zumby ZDARMA v průběhu měsíce února - Pokud mi pošleš po 21denní výzvě reportáž (min. na půl stránky), jak ti to šlo, jak jsi se cítila během a poté a přidáš třeba i fotku (není ale nutností),

3. Další velkou výhodu !!!! - Pokud se k nám přidá tvoje kamarádka, která přijde na hodinu zumby poprvé (nováček) a dohromady se ve dvou zúčastníte 7 hod. zumby a 1 zumba party (zde je výhoda, že se vám počet hodin bude sčítat), máte obě dvě opět po celý únor jakoukoliv hodinu zumby ZA POLOVIČNÍ CENU!

 

TĚŠÍM SE NA VÁS VŠECHNY UŽ V PONDĚLÍ 6.1.!