!DĚTSKÁ ZUMBA AŽ 31.3., DOSPĚLÁ ZUMBA AŽ 4.4., MODLITBIČKA NA ZÁVĚR!

23.03.2016 22:34
Milí rodiče! Moc se omlouvám, ale když jsem psala minulý email o dětské zumbě, tak jsem si neuvědomila, že jsou už Velikonoce a že my všichni máme velikonoční plány a proto se zítřejší čtvrteční cvičení pro děti neuskuteční. Nabízím místo toho nový termín a to příští čtvrtek 31.3. - vše ostatní zůstává stejné viz. email níže. Pokud vás bude min. 15, tak dětská zumba bude a info, zda-li se naplnila nebo ne, dám ve středu 30.3. na www.primazumba.cz. Hlaste se mi. Věřím, že to klapne a budu se na děti moc těšit! Ještě jednou velké soooorrrryyyy!!
 
Vzhledem k Velikonocům se ruší i dospělá pondělní zumba. Uvidíme se tedy v magický den 4.4. a pořádně si zazumbíme!
 

Na závěr si dovolím sdílet mou oblíbenou modlitbu, třeba pohladí a podpoří i vás! 

Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226)
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť, kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.