!KOMU ZUMBA NESTAČÍ MŮŽE SE SE MNOU SPOJIT MIMO NÍ!

17.02.2022 09:59

Milé ženy, nejsem ředitelka zeměkoule, mám své mouchy a nemám svatozář. Jsem střelená a bláznivá a umím být náladová, hysterická a přecitlivělá. Přesto o sobě říkám, že jsem pro vás průvodce na cestě životem - k radosti a lehkosti mysli, ducha i těla. Proč? Protože každý z nás máme nějaké své místo, poslání, kde nám to jde lehce, ne protože jsme si to někde vyčetli, ale protože jsme si to sami odžili. Vím jaké to je cítit se ztracená, bolavá, těžká zoufalá, smutná, bez života, energie a smyslu. Ale také vím jaké to je znovu nalézt lehkost, naději, světlo, život a samu sebe. 


- Nebudu vám říkat co a jak máte udělat
- Nebudu za vás rozhodovat a brát vám vaši vlastní sílu a zodpovědnost za vaší cestu a váš život
- Vy totiž nepotřebujete někoho, kdo vám bude říkat co a jak máte dělat a nechávat se ovlivňovat cizím příběhem
 
Budu ale naťukávat, popostrkávat, otevírat, povzbuzovat, iniciovat a inspirovat tak, aby se vaše mysl, váš duch a vaše tělo ukotvilo v tom:
 
- kdo jste, kam míříte a pro co žijete
- spojit se s vnitřní sílou a znovuobjevit radost
- žít život podle sebe v souladu se sebou
- probudit v sobě živost a životodárnost
- čerpat ze své vlastní moudrosti a zdroje
- nebýt závislé na tom, co pomine
- žít život v dostatku, hojnosti a naplnění
- obohacovat život druhým o skutečnou SEBE
- naplnit váš maximální potenciál
 
Komu zumba nestačí, může se se mnou spojit mimo ní.