PÁR SLOV K SITUACI + ZUMBA ONLINE

03.04.2020 15:07
Moje milé! Dostali jsme spousty příležitostí podívat se na náš život jinak, uvědomit si, že bez pokory, víry a naděje jsme zranitelní a opuštění. Věřím, že i vy, tak jako já, najdete na této situaci mnoho pozitivního, za co budete vděční. Spousty věcí v životě jsou malichernými a z vyššího hlediska nepodstatnými. Co zdá se zlé, mnoho dobrého nám může přinést. Např.:

- více času na sebe, s možností náhledu jestli to, kam jdu, mi ještě dává smysl
- podívat se kolem sebe - jestli se na tebe tví blízcí více usmívají nebo jestli svou negací na tebe
přenášejí ještě více strachů, než jsou v ovzduší
- jedinečná příležitost nahradit strach důvěrou v život
- zastavit se, netlačit na pilu a tím tak dovolit životu, aby se pomalu navrátil do přirozené rovnováhy
- méně rozptýlení z věcí a aktivit "venku", více se zabývat tím, co mám uvnitř, spojit se sebou, se svým
srdcem, intuicí a nechat se vést
- vidět v sobě i v druhých zranitelnost, citlivost a poléčit svá vnitřní emoční zranění
- naplňovat své vnitřní nádoby radosti, lásky a dobra a z toho čerpat
- vyživovat svá těla zdravou a vědomou péčí o ně
Ten seznam může být nekonečně dlouhý a já ho dosti oklestila, protože jinak byste to asi nedočetli až do
konce :) Pokud jste došly k nějakým dalším bodům nebo uvědoměním a aha momentům, budu ráda,
když mi to napíšete a já pak seznam vašich doporučení posdílím v dalším emailu mezi nás všechny.
Inspirujme se a podporujme se navzájem.

A teď haló haló, mám pro vás super zprávu! Natočím pro vás zumba videa, abyste si mohly doma
zacvičit. Dejte mi den nebo dva a už to k vám poletí. A kdo máte FB, určitě zase udělám nějaká živá vysílání, najděte si mě tam :)
 
A na závěr úkol pro vás, kdo máte zájem o zumbu online, odpovězte mi na tento email. Jakákoliv odpověď bude pro mne zpětnou vazbou, podporou, kterou i já potřebuji, motivací jít do toho. Díky!