!PŘIJÍMEJME TO, CO JE A JAKÉ TO JE, VČETNĚ A PŘDEVŠÍM SEBE SAMÝCH!

16.01.2019 09:46
Co je lepší? Co je horší? Být tichý než hlasitý, veselý než smutný, bojácný než odvážný, rychlý než pomalý.... bílá než černá? Pokud se díváme srdcem, pak je vše přijato tak, jak je, bez posuzování a hodnocení. Pak můžeme žít celou škálu projevů, které nám život nabízí, aniž bychom měli egoistický pocit, že "jedině to naše je to nej". Žijeme v duálním světě protikladů a čím více se obklopujeme bílou, tím více nám život bude přinášet i černou, které se tolik bráníme. Jak nahoře, tak dole, jak napravo, tak nalevo, jak uvnitř, tak venku. To je zákon přírody a my jsem její součástí. 
 
Toto téma připomínám snad nejčastěji, proto dnes se ho jen lehce dotkneme, tak abychom si připomněli v tomto předvánočním čase, že není třeba hledat chyby, viníky a vytvářet soudy. Tato doba je o přijímání toho co je a jaké to je, včetně a především nás samých.
 
Dnešní zumba v 19 hod. v Radonicích bude poslední před Vánoci. Opět budeme losovat permice a opět dostanete dáreček - tentokrát zlatou taštičku moje milé královny. 
Snažila jsem se najít ještě jeden večer, ale bohužel je, každý den až do Vánoc, sál obsazen. Další zumba proběhne až 7.1.