!V PONDĚLÍ 16.10. CVIČÍME ZUMBU VE VINOŘI NA FAŘE!

16.10.2017 18:19
"Důvěřuj, ale nenech se využívat. Miluj, ale nedovol, aby tvé srdce bylo zneužíváno. Důvěřuj, ale nebuď naivní. Naslouchej ostatním, ale neztrať svůj vlastní hlas."
Milé ženy!
Citát výše jsem ani tentokrát nevybrala náhodou. Přesně těmito slovy jsem se řídila při rozhodování, zda-li v tenisové hale pokračovat nebo nikoliv. A já se rozhodla za nás všechny, že už tam cvičit pravidelně nebudeme. Celý týden jsem hledala praktické řešení. Prošla jsem všechny haly v okolí, ale žádná není v tomto termínu volná. Až se mi podařilo objevit místnost na vinořské faře. Domluvila jsem se, že to zítra vyzkoušíme a když nám to bude vyhovovat, přesídlíme se tam po dobu, než se vrátíme např. zpět do Obecního domu v Radonicích. 
Takže zítra se sejdeme ve Vinoři v obvyklých 19 hod. Vinořské náměstí a kostel, najdete tam vrata, těmi vejdete dovnitř a hned napravo vejdete dveřmi, uvidíte před sebou schody a těmi se dáte nahoru. Já tam pojedu na 18:45. Mám volno v autě, pokud byste některé z Radonic/Jenštejna chtěly vzít. https://www.farnost-vinor.org/kontakty/
Vy, které jste přišly v pondělí o hodinu a platily jste jí, ji máte samozřejmě zítra zdarma. 
Těším se na vás a děkuji vám za podporu a pochopení.
S úctou k sobě i k vám všem,
Lucka