Celé odpoledne provázela báječná astmosféra. Díky všem zúčastněným se vybralo 13.250,- Kč, které budou věnovány na aktivity našeho spolku v roce 2014.

Děkujeme:

1/  všem účastníkům  za krásnou atmosféru a skvělou náladu

2/ Janě Priečinské za finanční podporu akce 5.000,- Kč

3/ všem, kteří přispěli dárky do tomboly nabo k zápisu:

Renátě Sladké /Uniontex/, Janě Priečinské /Coca Cola, a.s. - pitný režim pro všechny/, Lucce Burdové, Janě Habartové, Heleně Formanové a Evě Šmídkové /Manufaktura/ a Nakladatelství Burda

4/ panu Gawdungovi za bezplatný pronájem sokolovny

5/ Lucce Černé za letáčky

6/ celé rodině Habartových a všem, kteří nám pomáhali s úklidem.

7/ Zumba Plavčíkovi za fotografie

8/ lektorům Davidovi Juřinovi, Martinovi Hybšovi a Lucce Burdové za krásné vedení všech lekcí  bez nároku na finanční odměnu.

Foto najdete na: https://zumbaplavcik.rajce.idnes.cz/Dlouha_cesta_-_Vinor_2014/