PROGRAM NA VÍKEND

11.10.2022 11:47

Už je to tady! Program na víkend! Časy jsou orientační, je možné, že se něco prostě přeskládá programově i časově jinak, buďme otevření všemu, co přijde, bude to správně. Též zkuste vypnout své vnitřní postavy - kritika, pochybovače, soudce, strašpytlíka, a raději se ptejte, pokud se vám přeci jen zapnou. Není špatné otázky. Dále se zkuste ladit na víkend už nyní tak, že budete k sobě co nejvíce laskavé, pečující, vědomé. Bude to váš posvátný čas, který si dáte sobě z lásky a veškerou práci, kterou pro sebe uděláte se otiskne i do prostoru kolem vás, veškerá uvědomění, která si z víkendu odvezete, s vámi půjdou i do vašich domovů a životů a veškeré čištění a léčení, které u vás proběhne, bude mít vliv na všechna vaše těla a bude mít pozitivní vliv i na vaše předky i potomky. Ať je náš záměr láskyplný, bezpečný, v souladu s božími zákony a vibračně a duchovně růstový. p.s. je to krátká doba na velké hloubky a velká skupina na individuální terapie, ale i letmé dotknutí bude mít vliv a své výsledky, už nyní ale vím, že víkendy budu dělat min. 2x do roka, protože víkendy se mnou jsou a budou intenzivní a zaslouží si, aby probíhaly pravidelně a v rámci sebepéče jich bylo více