fotbalová dětská zumba-Velikonoční jarmark ve Vinoři 17.3.2013

youtu.be/GzxYJactd2s